AAAAAAAAA!!!AA!!!!A!!!!!

AAAAAAA! ('The Scream' by Edvard Munch)A, AA A AAAAAAAAA AAA A AAAAAAAAA AA A AAAAAAAAA! AAAAAAAAA! AAAAAAAAA! AAAA AAAAAAA AA AAAAAAAA, AAAA AAAAAAAA AAAAAAA. AAA AAAAAAAAA AA AAA A AAA AAAAAA, AAA AAAAAA AA AAA AAAAA. “AA AAA AAAAAAA AA AAAA AAAA, AAA AAAA AAAA AAAAAA AAAAAA AAA AAAA AAAAA A AA AAAAA.” AA AAA AAAAAAAAA AAAA AAA AAAA AAAAAA? AA!AAAAAAA! ('The Scream' lithograph by Edvard Munch)

AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A! A.A.A. AAAAAAAAAAA, AA A AAAAAAAA! AAA AAAA! AAAAAAA!

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!

(Thesis defense tomorrow. AAAAAAAAAAA!!!)

AAAA:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *